Taller de Cinematografia Intel•ligent i Edició / Tecnologies Narratives Intel•ligents

Taller de Cinematografia Intel•ligent i Edició / Tecnologies Narratives Intel•ligents

Category : notícies

Taller conjunt de WICED (Taller de Cinematografia Intel·ligent i Edició) i INT (Intelligent Narrative Technologies), que es col·locarà amb la 14a Conferència AAAI sobre Intel·ligència Artificial i Entreteniment Digital Interactiu (AIIDE 2018) a la Universitat d’Alberta a Edmonton, Alberta, Canadà.

Presentacions en forma de documents llargs (8 pàgines), breus comunicacions (4 pàgines) i pòsters (1 pàgina). El lloc web del taller es pot trobar aquí:

https://sites.google.com/ncsu.edu/intwiced18/

DATES IMPORTANTS

El taller conjunt INT / WICED acceptarà documents de manera progressiva. Les comunicacions presentades abans del 6 d’agost de 2018 rebran notificacions de decisió abans del 24 d’agost de 2018, a temps de la data límit d’inscripció anticipada d’AIIDE. Tots els treballs s’han de presentar abans del 5 de setembre de 2018 per ser considerats per a la seva acceptació i publicació en el procediment de taller conjunt, i rebran notificacions abans del 20 de setembre de 2018.

 

El calendari del taller és el següent:

Termini del document: 6 d’agost de 2018

Notificació prèvia del paper: 24 d’agost de 2018

Termini de presentació tardana: 5 de setembre de 2018

Data del taller: del 11 al 12 de novembre de 2018


Categorias