Ens interessen les Indústries Creatives. Ángel Garfias

Ens interessen les Indústries Creatives. Ángel Garfias

Category : Entrevista cat

 

Entrevista a Ángel Garfias Frías, doctor en Ciències Polítiques i Socials per la UNAM, coordinador de la Finisterra, investigador i professor de temps complet FCPyS-UNAM.

 

Entrevista realitzada per Jimena Yisel Caballero, estudiant de Ciències de la Comunicació en FCPyS-UNAM, becària de la Finisterra. Actualment realitzant una estada de recerca en l’Observatori de Comunicació, Videojocs i Entreteniment (OCVE InCom-UAB/UVic-UCC).

 

Jimena: Parlem del que fem en la Finisterra.

Ángel: Bé, Què et puc explicar? hem iniciat investigant videojocs, però ens expandim a còmics, anime i després això ho hem titulat com a Indústries Creatives. La Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la UNAM ens va donar un espai per investigar i amb això hem montat el grup de recerca en 2015; la nostra dinàmica és fer col·loquis i taules d’anàlisis per captar l’atenció i importància d’aquests temes i continuar investigant. Ens interessen les Indústries Creatives.

 

Jimena: Podem parlar dels projectes de recerca?

Ángel: El primer va ser enfocat a la construcció de teories del videojoc, és molt important perquè la universitat ens va donar recursos per investigar aquest fenomen i això mai s’havia fet abans. Després vam fer el projecte “Llenguatges audiovisuals en l’era digital” i actualment tenim un d’indústries creatives i transmedia, on ja toquem tots els temes que ens interessen.

 

Jimena: Això ha tingut una bona recepció, com el llibre “Aportes para la construcción de teorías del videojuego” (UNAM, 2017.)

Ángel: Sí, és un exemple que a les persones i als investigadors els interessan aquests temes. Aquí som un parteaguas en tot això, tenim col·legues en altres institucions i així és com es va crear el llibre, que va venir primer com a resultat d’un col·loqui. De fet, així va ser com vaig conèixer a la Ruth Contreras. Teníem un col·lega en comú, a Rubén Darío, i doncs ara amb ella també ja hem treballat en el segon llibre.

 

Jimena: Què hi ha respecte als convenis actuals amb la Finisterra?

Ángel: Doncs és un moviment natural que havia de portar cap a la recerca, les Indústries Creatives són importants, i amb prou feines s’està fent notar, per això neixen aquesta classe de grups, en altres països han de passar pel mateix i està ben col·laborar; ara estem gestionant el conveni amb l’Observatori de Comunicació, Videojocs i Entreteniment, i amb el nostre col·lega de Colòmbia Franklin, vol fer alguna cosa amb el seu grup, o persones de Xile que ens busquen.

 

Jimena: Respecte a mi, jo vaig venir a col·laborar a Barcelona per aprendre coses noves i portar-les a Mèxic. Hi ha plans de enviar a altres persones o rebre estudiants?

Ángel: Aquí l’important és el suport econòmic que dóna la UNAM, això ho facilita tot. Per part dels investigadors doncs tenim aquest vincle que permet que tu vagis a aprendre el que t’interessa i nosaltres podríem rebre a persones de Barcelona que els interessi la nostra feina. Diguem que ets la primera generació de tot això.

 

 

 

Nos interesan las Industrias Creativas. Ángel Garfias

 

Entrevista a Ángel Garfias Frías, doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, coordinador de la Finisterra, investigador y profesor de tiempo completo FCPyS-UNAM.

 

Entrevista realizada por Jimena Yisel Caballero, estudiante de Ciencias de la Comunicación en FCPyS-UNAM, becaria de la Finisterra. Actualmente realizando una estancia de investigación en el Observatorio de Comunicación, Videojuegos y Entretenimiento (OCVE InCom-UAB/UVic-UCC).

 

Jimena: Hablemos de lo que hacemos en la Finisterra.

Ángel: Bien, ¿Qué te puedo contar? primero empezamos investigando videojuegos, pero nos expandimos a cómics, anime y luego eso lo manejamos como Industrias Creativas. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM nos dio un espacio para investigar y con ello armamos el grupo de investigación en 2015; nuestra dinámica es hacer coloquios y mesas de análisis para captar la atención de la importancia de estos temas e ir investigando. Nos interesan las Industrias Creativas.

 

Jimena: ¿Podemos hablar de los proyectos de investigación?

Ángel: El primero fue enfocado a la construcción de teorías del videojuego, es muy importante porque la universidad nos dio recursos para investigar este fenómeno y eso nunca se había hecho antes. A la par, hicimos el proyecto “Lenguajes audiovisuales en la era digital” y actualmente tenemos uno de industrias creativas y transmedia, donde ya tocamos todos los temas que nos interesan.

Jimena: Esto ha tenido buena recepción, como el libro “Aportes para la construcción de teorías del videojuego” (UNAM, 2017.)

Ángel: Sí, es un ejemplo de que a las personas y a los investigadores les interesan estos. Aquí somos un parteaguas en todo eso, tenemos colegas en otras instituciones y así es como se creó el libro, que vino primero como resultado de un coloquio. De hecho, así fue como conocí a Ruth Contreras. Teníamos un colega en común, a Rubén Darío, y pues ahora con ella también ya hemos trabajado en el segundo libro.

 

Jimena: ¿Qué hay respecto a los convenios actuales con la Finisterra?

Ángel: Pues es un movimiento natural que tenía que llevar la investigación, las Industrias Creativas son importantes, y apenas se está haciendo notar, por eso nacen esta clase de grupos, en otros países deben pasar por lo mismo y está bien colaborar; ahora estamos gestionando el convenio con el Observatorio de Comunicación, Videojuegos y Entretenimiento,  y con nuestro colega de Colombia Franklin, quiere que también hagamos algo con su grupo, o personas de Chile que nos buscan.

 

Jimena:  Respecto a mí, yo vine a colaborar a Barcelona para aprender cosas nuevas y llevarlas a México ¿Hay planes de mandar a otras personas o recibir gente?

Ángel: Aquí lo importante es el apoyo económico que da la UNAM, eso lo facilita todo, esa clase de programas que financian. Por parte de los investigadores pues tenemos ese vínculo que permite que tú vayas a aprender lo que te interesa y nosotros podríamos recibir a personas de Barcelona que les interese lo nuestro y pues los recibimos con gusto. Digamos que eres la primera generación de todo esto.

 


Categorias